Vejledningsvideo til velfærdsteknolog

Refleksion – tænk over din træning


  • Hvilke generelle overvejelser gør du dig i forhold til at skulle lave en vejledningsvideo til Jørgen og Gitte?
  • Hvordan vil du inddrage din viden om kommunikation i en vejledningsvideo til Jørgen og Gitte – Hvad vil du have fokus på?