Vejledningsvideo nedre hygiejne

Refleksion – tænk over din træning


  • Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til udførelse af nedre hygiejne, ud fra den viden du har om Jørgens aktuelle tilstand?
  • Hvilke etiske overvejelser vil du gøre dig i forhold til udførelse af nedre hygiejne hos Jørgen?