SSH

Vejledningsvideo til en velfærdsteknologi

Din forberedelse

  1. Du skal se 360 graders videoen og casen på siden SSH funktionsscreening, teknologi og forflytning. Se den gerne i VR briller
  2. Du skal  læse om rehabilitering og velfærdsteknologi i din grundbog for faget sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
  3. Du kan læse mere om træningsteknologien her på websitet digirehab.dk


Sådan træner du

  1. Du skal alene eller med en elevkammerat producere en vejledningsvideo, der kort og meget præcist forklarer Jørgen og Gitte, hvordan de skal anvende velfærdsteknologien Digirehab i hverdagen.
  2. Overvej nøje hvordan Gitte og Jørgen skal få adgang til din vejledning.
  3. Husk at din vejledning kan indeholde fx video med tegning, lydbeskeder der guider, tegning, foto og skærmoptagelser.


Det skal du bruge

  • En Ipad eller tablet der kan optage video.
  • Adgang til online velfærdsteknologien www.digirehab.dk og dit Unilogin.