Funktionsscreening

Mål

Fagmål – Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering:

6. Eleven kan anvende viden om inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne samarbejde om at tilrettelægge intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang.

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet.


Kompetencemål:

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.