Forflytning op fra gulv

Mål


Fagmål – Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering:

10. Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet.


Kompetencemål:

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.