Velkommen til din træningsstation

Stationen er bygget op om en virkelighedstro case med Jørgen og Gitte. Inden du starter din træning, skal du gennemse casen. Brug gerne de VR-briller du finder her ved stationen.


Træningsopgaverne til GF2 og SSH tager alle udgangspunkt i casen med Jørgen og Gitte. Du har mulighed for:

  • At øve praktiske handlinger i et sikkert miljø. Hvis du laver en fejl, får det ingen betydning for Jørgen.
  • At øve dig i at reflektere over situationer og argumentere for dine handlinger.
  • At koble teori og praksis.
  • At stoppe op midt i en situation, og bruge tid på at finde ud af, hvad der vil være bedst at gøre.Jørgen har KOL

- Lejring i seng

- Forflytning ud af seng

- Afbrydelse af smitteveje


Jørgen 3 måneder efter stroke

- Funktionsscreening

- Velfærdsteknologi

- Forflytning fra gulv


Jørgen 6 måneder efter stroke

- Øvre hygiejne

- Påklædning


Jørgen 3 år efter stroke

- Nedre hygiejne

- Rengøring badeværelse